PEFC sertifikaadi ja maaparanduse koolitus

Tulemas on kaks huvitavat ja lühikest koolitust ühel päeval: PEFC jätkusuutliku metsanduse märgise ja maaparandustööde teemadel

Aeg: 8. veebruar kell 15:00
Koht: AQVA konverentsikeskuse ruumis Marcus, Rakveres

Rakvere Metsaühistu volinikud otsustasid eelmise aasta lõpus FSC grupisertifikaadist küll loobuda, aga meie huvi on ikkagi sertifitseeritud olla. Tutvume maailma suurima jätkusuutliku metsanduse märgisega, milleks on PEFC sertifikaat. Saame teada, miks on see metsaomanikule kasulik ja kuidas see toimib.

Teine koolitus puudutab maaparanduse teemaatikat ja kraavide arvele võtmist. Maaparandusseaduse kohaselt saab vanu kraave arvele võtta kuni 1. jaanuarini 2026. Pärast seda ei tohi arvele võtmata süsteeme enam hooldada. Kindlasti tasuks kohale tulla metsaomanikel, kelle maal paiknevad vanad kraavid ja puudub täpne arusaam kuidas nendega toimida.

PEFC- jätkusuutliku metsanduse märgis

15:00 Lühiülevaade PEFC-st ja selle toimimise põhimõtetest ja PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standardist.
Eve Rebane, PEFC-Eesti tegevjuht

Ülevaade Eesti Erametsaliidu PEFC grupist ja sellega liitumisest
Mari Teesalu, Eesti Erametsaliidu keskkonnanõunik

Kohvipaus ja arutelu

Maaparandustööd

16:00 – Olemasolevate kuivenduskraavide kandmine maaparandussüsteemide registrisse.
Maaparanduse spetsialistid Risto Sirgmets ja Heinar Hundt

Metsaseaduse muudatused

Päeva lõpus teeme ülevaate uutest metsaseaduse muudatustest: metsateatiste ja raadamise maksustamine riigilõivuga.

Toimunud koolituse materjalid

PEFC Eesti – PEFC tutvustus

Eesti Erametsaliidu PEFC grupisertifikaat

Maaparandustööd – Kraavide arvelevõtmine

Pildigalerii koolituspäevast