Metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava

Enne kui metsa majandamisega alustada, on vaja ülevaadet, millises seisundis on Sinu mets praegu ning millised on vajalikud sammud järgnevateks aastateks.

Inventeerimine

Inventeerimisandmed annavad täpse ülevaate metsa seisust – puistu liigiline koosseis, vanus, kõrgus, tagavara jms.

Inventeerimisandmed kantakse Metsaregistrisse ning kehtivad järgmised 10 aastat. Kehtivad inventeerimisandmed on vajalikud harvendus- ja uuendusraiete tegemiseks ning metsandustoetuste taotlemiseks.

Kehtivad metsa inventeerimisandmed on vajalikud:

  • Üle 5 ha suurustes metsades tööde teostamiseks füüsilisest isikust metsaomanikel
  • Üle 2 ha suurustes metsades tööde teostamiseks juriidilisest isikust metsaomanikel
  • Erinevate metsandustoetuste taotlemiseks

Metsamajandamiskava

Inventeerimisandmete põhjal saab metsakorraldaja koostada metsamajandamiskava, mille alusel metsatöid targalt planeerida. Kava kirjeldab metsa seisundit praegu, jagab nõuandeid ja toob välja soovituslikud tööd järgnevaks 10 aastaks.

Hind

Metsamajandamiskava koostamise hind Rakverest kuni 80 km kaugusel:

  • tellimus kuni 20 ha 15,25 €/ha
  • tellimus 20-40 ha 14,03 €/ha
  • tellimus üle 40 ha 13,42 €/ha

Tellimustele Rakverest üle 80 km kaugusel lisandub 1,22 – 2,44 €/ha.

Kõik hinnad sisaldavad KM.

TELLI METSAMAJANDAMISKAVA

Helina Vara +372 5552 2882 

helina.vara@metsauhistu.ee

Laada 20, Rakvere – Vaata asukohta kaardil

Metsa inventeerimiseks saad taotleda toetust

Metsa inventeerimise kulude osaliseks katmiseks saad taotleda toetust. Selleks peavad olema Sinu metsa värsked andmed kantud Metsaregistrisse toetuse taotlemise aastal või sellele eelneval 2 kalendriaastal.

Metsa inventeerimise toetust makstakse kuni 10 €/ha ning seda saad taotleda üks kord seitsme aasta jooksul.