Turberaie

Turberaie on üks uuendusraie viisidest, mille käigus raiutakse mets pikema aja jooksul.

Metsaühistu koos pikaajaliste partneritega aitab Sul raietöid läbi viia. Ühiselt vaadame üle, kus on vajalik raiet teha ja millal oleks selleks sobiv aeg.

Metsaühistu spetsialistid aitavad:

  • Vormistada metsateatist
  • Tuvastada ja tähistada raieala asukohta
  • Teostada vajadusel alusmetsa raie
  • Paika panna võimalikud väljaveo teed ning metsamaterjali ladustamiskohtad
  • Teavitada naabermaade omanikke eesolevatest metsatöödest
  • Vajadusel kooskõlastada teede või maa kasutamine Maanteeameti, naaberkinnistute omanike ja kohaliku omavalitsusega
  • Paika panna raiest saadavad sortimendid
  • Korrastada materjalide ladustamise platsid ja parandada pinnasekahjustused peale raietööde lõppu

Hind

Täna on turberaie hind alates 15 €/tm (hind sõltub tüvemahust ja kokkuveotee pikkusest). Täpne hind selgub koos Metsaühistu spetsialistiga nõu pidades.

RAIETÖÖDE KORRALDAMISEKS VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Meelis Matkamäe +372 505 4383

meelis.matkamae@metsauhistu.ee

Laada 20, Rakvere – Vaata asukohta kaardil