Hooldusraie toetus

2022 a võib hooldusraieks küsida toetust ka metsamaale, kuhu on juba programmiperioodil (2014-2021) hooldusraie toetust taotletud. Toetust saad taotleda kuni 30-aastase metsa hooldusraieteks. Hooldusraied jagunevad valgustus- ja harvendusraieteks.

Oma metsa eraldiste jooksva vanuse vaatamiseks logi sisse Metsaregitrisse.

Valgustusraie toetus

Valgustusraiet teostatakse kuni 8 cm keskmise rinnasdiameetriga (puu diameetrit ehk jämedust mõõdetakse 1,3 m kõrguselt ehk umbes rinna kõrguselt) puistus.  

Harvendusraie toetus

Harvendusraiet teostatakse üle 8 cm keskmise rinnasdiameetriga (puu diameetrit ehk jämedust mõõdetakse 1,3 m kõrguselt ehk rinna kõrguselt) puistus.

Valgustus- ja harvendusraie toetuse suurus 2022. aastal:
Füüsilistele isikutele ja FIE-dele 215 €/ha
Juriidilistele isikutele 165 €/ha

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu 5% saadud toetuse summast.

TAOTLE HOOLDUSRAIE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile helina.vara@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

  • Toetuse taotlus tuleb esitada enne kui alustad raietöödega.
  • Harvendusraie tööde teostamise ajal peab olema kehtiv Keskkonnaameti luba ehk metsateatis.
  • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
  • Erinevalt varasematest aastatest saad uuesti toetust taotleda juba programmiperioodil (2014-2021) toetust saanud alale.
  • Töödega võib alustada 7.10.2022. Tööde tegemise tähtaeg on november 2024.
  • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne

ESITA HOOLDUSRAIE TÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui raietööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile helina.vara@metsauhistu.ee.